Νέο περιβάλλον, νέες αγορές, νέοι πρωταγωνιστές
στην εποχή της ενεργειακής μετάβασης

Πέμπτη 20 & Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2022

Παρουσίαση

Με το σύνολο σχεδόν των επιχειρηματικών δυνάμεων να στρέφουν την προσοχή τους στην «πράσινη» οικονομία, αλλά και με πολλά από τα καθοριστικά θέματα της «πράσινης» ενέργειας να είναι ανοιχτά, το energypress οργανώνει για τέταρτη χρονιά το συνέδριο «renewable & storage forum» με αντικείμενο τις ΑΠΕ και την Αποθήκευση Ενέργειας.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Το κόστος της ενεργειακής μετάβασης σε συνθήκες οικονομικής ενεργειακής κρίσης
ΕΝΟΤΗΤΑ 2 Η συμμετοχή των ΑΠΕ και των σταθμών Αποθήκευσης στις αγορές του Χρηματιστηρίου Ενέργειας – Τα «πράσινα» PPAs , ο νέος ΕΛΑΠΕ
ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Η αναθεώρηση του ΕΣΕΚ και το νέο επενδυτικό τοπίο
ΕΝΟΤΗΤΑ 4 Τα δίκτυα και οι διασυνδέσεις ως βασικός παράγοντας για το μέλλον των ΑΠΕ
ΕΝΟΤΗΤΑ 5 Από το REPowerEU στο REPowerGR: Στρεβλώσεις και «αγκάθια» στο θεσμικό, αδειοδοτικό και ρυθμιστικό πλαίσιο που δυσχεραίνουν την ομαλή ανάπτυξη ΑΠΕ και Αποθήκευσης
ΕΝΟΤΗΤΑ 6 Αποθήκευση Ενέργειας: Αδειοδοτικό, Επενδυτικές και Λειτουργικές ενισχύσεις, Διαγωνισμοί – Η περίπτωση των υβριδικών στα νησιά
ΕΝΟΤΗΤΑ 7 Θαλάσσια συστήματα ΑΠΕ
ΕΝΟΤΗΤΑ 8 Ο «πράσινος» επενδυτικός προορισμός “Ελλάδα”, τα χρηματοδοτικά σχήματα, η είσοδος ξένων παικτών, τα μεγάλα deals, η θέση και ο ρόλος των μικρών εγχώριων επενδυτών
ΕΝΟΤΗΤΑ 9 Υδρογόνο, Βιοαέριο, πράσινα αέρια: Τα projects, οι υποδομές και οι χρονικές δεσμεύσεις
ΕΝΟΤΗΤΑ 10 Ανάπτυξη ΑΠΕ και περιβαλλοντικές πολιτικές – Ειδικό Χωροταξικό – Αντιδράσεις τοπικών κοινωνιών
ΕΝΟΤΗΤΑ 11 Ο ρόλος των ΑΠΕ και της αποθήκευσης στο ενεργειακό κόστος της βιομηχανίας και της παραγωγικής βάσης της χώρας
ΕΝΟΤΗΤΑ 12 Ο καταναλωτής ως παραγωγός ενέργειας – Οι προτάσεις των προμηθευτών ρεύματος – Έξυπνες εφαρμογές, ηλεκτροκίνηση, αποθήκευση
ΕΝΟΤΗΤΑ 13 Τεχνολογικές εξελίξεις και κόστος εξοπλισμού σε φωτοβολταϊκά, αιολικά, αποθήκευση
ΕΝΟΤΗΤΑ 14 Ενεργειακή αξιοποίηση απορριμμάτων – Κυκλική Οικονομία